mandag 23. april 2012

Litt i gang igjen...

Etter en tids opphold i slektsforskningen, så er jeg i gang igjen. Jeg har vel egentlig aldri helt tatt pause, men det har vært litt i rykk og napp, hvor fremgangen har vært relativt begrenset.

 I det siste så har jeg fortsatt å banke hodet mot nøtten Røros til Leinstrand/Melhus/Strinda. En etterlysning på Digitalarkviets gamle forum, ga meg lenken tilbake til Røros for Hans Hansen Smed og Lucia Hansdatter Bryhan, foreldrene til min 4xtipp Maren Hansdatter født 1765.

 De giftet seg på Røros 20 mai 1764 i Røros kirke, og barna Maren (1765), Elen (1767), Hans (1770), Karen (1775), Johannes (1777), Johanne (1779) og Ane Lisbet (1781) er alle døpt der. Mellom 1781 og 1793 så flytter familien til Husebye som lå i Leinstrand, men som ligger under Melhus prestegjeld.

 I juni 1793 dør Lucia Hansdatter og det blir skiftet etter henne. Under skiftebehandlingen som ser ut som et falittbo, så dør også Hans Hansen i januar 1794. Uten at jeg har fått lest gjennom hele skiftet, så ser det ut som auksjonen innbringer mer enn gjelden, slik at det blir noen riksdaler til over for arvingene. Det er jo flere umyndige barn. Michel Larsen som er gift med Maren Hansdatter tar kommandoen under skiftebehandlingen, kanskje først for å redde gården fra kreditorene, men senere for å sikre Marens yngre søsken arv.

 I februar 1798 dør Ane Hansdatter, og det skiftes etter henne. Der nevnes hvor søskene befinner seg etter at foreldrene døde. Igjen er Michel Larsen nevnt flere ganger under skiftet. Jeg begynner å bli litt nysgjerrig på den personen, sett i lys av andre transaksjoner han var involvert i, og som jeg også har blogget om tidligere.

 Tore Kristiansen fra DIS chat var veldig hjelpsom i å hjelpe til å lese skifte-kråketær. Jeg ser at jeg nesten må transkribere begge skiftene for å danne meg et best mulig bilde av personene som er nevnt. I tillegg er militærruller nevnt, og mye av det er mikrofilmet. En oversikt finnes her: Tore har også tipset om ekstraskattmanntallene i 1762 som også kan være en kilde å lete i. Alle barn over 12 år skulle det betales skatt av, og siden Michel står som 52 år i FT1801, bør han finnes i manntallet.

Lenker:
Skifte etter Lucia Hansdatter og Hans Hansen Husebye i 1793 
Skifte etter Ane Hansdatter i 1798

2 kommentarer:

Tore Krisitansen sa...

Let også i ekstraskattmanntallene for 1763 og 1764, hvis du ikke finner noe i 1762. I til- og avgangslistene i forbindelse med ekstraskatten står det månedlige oversikter over de som flyttet/døde/kom til og de kan også være til hjelp, Petter.

Petter Stene sa...

"Mellom 1781 og 1793 så flytter familien til Husebye som lå i Leinstrand, men som ligger under Melhus prestegjeld."

Maren Hansdatter Huseby ble gift 20 juni 1786 i Melhus.
Hans Hansen Huseby ble konfirmert i 1787. Jeg har ikke funnet konfirmasjonen til Elen Hansdatter, og hun er heller ikke nevnt i senere kilder. Hun finnes ikke i Begravede Røros mellom 1767 og 1790.
Johannes Hansen f 1777 døde trolig året etter. Fant "Hans Hansens Søn Johannes begraven 31 Maji gammel 1 Aar" i kirkebok for Røros. Iflg skifte og FT 1801 så skal Johannes Hansen nevnt der være født rundt 1785. Forefinnes ikke i Røros kirkebok, så letingen fortsetter i Melhus/Leinstrand/Strinda... Puh