mandag 23. mars 2009

Trondhjems Historiske Forening

Av og til dukker det bare opp foreninger som jeg selvsagt burde ha vært klar over, men denne har unngått min oppmerksomhet fullstendig. Trondhjems Historiske Forening (THF) ble stiftet i 1897 i forbindelse med byens 900-års-jubileum, så jeg har ingen unnskyldning tidsmessig, selv om jeg hadde en pause på 15 år frem til 2007... Men nå er jeg altså innmeldt!

§1
Trondhjems Historiske Forenings formal er å bidra til å utforske Trondheim og Trøndelags historie og gjennom publikasjoner, foredragsvirksomhet og på annen måte å spre kunnskap om byen og landsdelen. Foreningen skal også aktivt delta i kulturvernet, og på foredragsmøtene søke å vekke interesse for historie generelt.


Dette er ofte formålsparagraf for de fleste historiske foreninger, uansett lokasjon. Spesielt med THF er at de arbeider aktivt sammen med museer i Trondheim for bevaring av kultur. Og selv om de har en "verst tenkelige scenario" paragraf, så har foreningen overlevd i over 100 år.

§7
Gjenstander av historisk interesse og verdi som foreningen eier, deponeres i ett av Trondheims museer. De forsynes med tydelig merke, som viser at de tilhorer foreningen. Hvis foreningen oppløses, tilfaller gjenstandene den offentlige samling i Trondheim som siste møte bestemmer. Foreningens arkiv skjenkes i så fall til Statsarkivet i Trondheim, og den kontante pengebeholdning, sammen med det i paragraf 2 nevnte fond, til Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Museet. Midlene forutsettes anvendt til fortsatt forskning av byens historie.


Foreningen utgir publikasjonen "Trondhjemske Samlinger", som er deres årbok. På hjemmesiden deres, ser man litt av innholdet i 2006 og 2007 utgaven, men bøkene er tilgjengelig helt tilbake til 60-tallet. Av øvrige publikasjoner de har, vet jeg om "300 år med Cicignon", "Gullsmedenes historie i Trondheim" og den gamle utgaven av Trondheims historie. Jeg skal som vanlig gå til innkjøp av deler av dette, og vil komme tilbake med utfyllende informasjon i et senere blogginnlegg.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hei. Jeg er webredaktør i THF, og lurer på du kan oppdatere lenkene fra de nfine bloggen din til vår nye side? Siden er http://trondhjemshistoriske.no/