mandag 13. oktober 2008

På loppemarket 3

Denne helga fikk jeg klemt inn et par timers loppis-leting lørdag formiddag før jeg skulle på Vålerenga, (se under). Dagen fangst ble vel ikke riktig å fruktbar, da det var 3 loppemarked som skulle besøkes på litt under to timer. Voksen, Smestad og Grindbakken, tre skoler i nærområdet mitt. Fine loppemarked alle sammen, og fullt med folk. Det var supert vær, så alt lå til rette for at arrangementet brakte dem de inntekter korpsene der er avhengig av. Jeg gjorde mitt. Lange-bokene kostet litt, så hele kalaset ble 190 kroner.

- 10 hefter St. Hallvard
- Latin-Norsk ordbok
- Kompani Lange (2 bind utgaven fra 1949)
- Kompani Lange ("folkeutgaven i et bind fra 1962)
(Begge utgavene i helt strøken stand)
- Norsk Urmakerforenings Tidskrift 1914-1915
- Christiania, Hva nå? 1624-1974
- Norske Ballader (i oppskrifter fra 1800-tallet)

Jeg lurer på om jeg tillater meg et sitat fra sistnevnte...
Ridder Stig
Oppskrift 1874 av hans Ross etter Birgit Krossli, Morgedal, Kviteseid, Telemark.

Ridder Stig rider alt over ei bru, dei ramme roninne kjem' han i hug.
- Den jomfru giver svennen orlov -

Han kaste dei roninn' på liti Kjersti, men dei roninne falt på kongsdotteri så fin.

Ridder Stig spyre si moer um rå, eg heve forrådt kongsdotteri iår.

Å høyre du sonen min fager å fin, du lukker atte døren skrei lokunne te. *1

Og bære rå eg selvare kann, eg salar ut in ganger so ri eg av land.

Å du mone rie um du vi væri umkring, alt stander Inger liti før sengen din.

Å ridder Stig lydde si moers rå, han lukke atte døren *2 å skreidde lokunn på.

Å Inger liti klappa på dynni mæ finganne små, stand upp ridder Stig skrei lokunn' ifrå.

Slett ingjen heve eg stevnare lagt, slett ingjen lukkar eg inn um natt.

Inger liti mæ dei finganne små, hu skreidde dei lokunn' både te å i frå.

Inger liti sette seg på sengjestokk, å leika mæ ridder Stigs gule lokk.

Å Inger liti lae seg i sengi ne, med ridder Stig han snudde veggjen te.

Ho klappa ridder Stig på kinni så rø, ridder Stig låg som han va dø.

Å tileg um morgoen dagjen va ljus, ridder Stig va fe kongjen så fus.

Eg helsar kongjen så fager å fin, eg fær'kje ro um natten for datteren din.

Å kongjen han heve på sveinanne små, de be Inger liti innfe meg gå

Å kongjen han ha' ikkje halvtala or, for Inger liti ho steig på gov.

Å høyre du Inger liti fager å fin, ridder Stig klagar so hardt uppå dig.
Ridder Stig klager så hardt uppå dig, han fær'kje ro om natten for datteren min.

Vist nokk va de at eg te hionnom gjekk, men ingjen go viljen eg av honom fekk.

Vstt nokk var det at eg te honom for, men ingjen go viljen eg av honom tok.

Å takk ridder Stig fe du va meg so tro, tak so mi dotter å liv so i ro.

Å takk ridder Strig for du va meg så vis, å tak so mi dotter å liv so mæ pris.

*1 du legge deg i sengen å lukkar døren din
*2 han lae seg i sengen

Ingen kommentarer: