fredag 31. oktober 2008

Slektsforskerstudiet på Høgskulen i Volda

De som frekventerer DIS chat, vet at jeg er student innimellom slagene. Når det i april i år ble kjent at det skulle settes i gang et sleksforskerstudie ved Høgskulen i Volda, så ble jeg øyeblikkelig interessert. Arbeidet med utarbeidelse av studiet fortsatte utover mai, og så etter sommerferien ble det klart at det kom i gang i løpet av høsten.

Jeg meldte min interesse tidlig, og var blant de 28 studentene som fikk plass på første kjøring av Slektsgransking I del 1. Fagplanen er interessant, og går igjennom ting nesten helt fra bunnen av. Det kan virke som en del repetisjon for de som er litt erfarne slektsforskere, men man får en annen vinkling på materialet man jobber med, enn det rent tekniske i leting og tyding. Deri ligger mye av utfordringen. Til neste år starter Slektsgranskning I del 2...

Studiet et 100% nettbasert. Det er tre innleveringer som MÅ leveres, og vi bruker et verktøy som heter Fronter som "klasserom" og "skolegård". Klasseromsdelen består av et arkiv med informasjon vi trenger (forelesninger og notater og handouts til de), og innleveringsdelen. Skolegården består av et praterom/chat og et forum. Eksamen gjøes som en mappeeksamen, dvs at de obligatoriske innleveringene legges i en mappe og så brukes de for å fastsette karakter.

Første innlevering handlet om å lage en biografi om en person, basert på utleverte kilder og kilder man evt. leter opp selv. Altså lage brødtekst basert på fakta i kilder. Det å utøve kildekritikk her gjorde for meg oppgaven vanskeligere enn den sikkert var. Det var vrient for meg å bruke en nekrolog som kilde uten å kunne ettergå opplysningene, selv om den som skriver nekrologer ofte har inngående kjennskap til personen og familien.

En biografi kan skrives på tre forskjellige nivåer. Hvert nivå høyere vil inneholde også informasjonen på lavere nivå. Første nivå må inneholde nok til at personen kan identifiseres og deres tilknytning til andre familiemedlemmer. (Navn, fødselsdato/sted, dødsdato/sted, foreldre, ektefelle og barn) Nivå to inneholder også informasjon om bosteder og yrker i personens leveår, samt kjøpt/salg av eiendommer og foreningsliv. Man tar her også med informasjon om steforeldre/barn. Nivå tre inneholder all informasjon som kan gi et bilde av personen og livsløpet, og vi skulle skrive en biografi på nivå 3...

Vel, jeg brukte en del tid på å lete frem ytterligere kilder, sånn at jeg hadde et bredt bilde av personens liv. Personen vi jobber med var født i Kristiania, men hadde bondeaner, og flyttet en del. Sporingen av fremskaffing av fakta i form av andre kildehenvisninger var mer omfattende enn jeg først trodde. Men jeg leverte inn en oppgave som besto av en side nivå 1 og 2, en side nivå 3, og tre sider kildehenvisninger og kommentarer om kildetokningen. Ikke uventet at kildene ble viet stor plass, eh? :)

Oppgaven var veldig interessant for meg, da jeg ikke tidligere har gjort noe sånt. Det å fokusere sånn på en person og skrive en biografi om livet hans er en god øvelse, og det gir deg en god vinkling på innsamling av kilder. Selv om kildene i dette tilfellet i stor grad var kirkebøker, nekrolog fra to aviser og ting man fant på Digitalarkivet (folketellinger, borgerbrev etc), så var det nyttig å ha kjennskap til andre steder, og en lenkesamling man har bygget opp over tid var uvurdelig.

Innlevering 2 er underveis, og vi skal nå finne anene til denne personen. Vi skal finne ut tilbake til besteforeldrene, men noen av de mer drevne har nok ambisjoner om å komme lenger enn som så... Dere får følge med i en senere blogg...

1 kommentar:

Laila N. Christiansen sa...

Utrolig spennende å følge deg, Petter, jeg kommer til å melde meg opp neste år regner jeg med. Det er jo helt unikt at det er et rent nettstudium, fordi da spiller det ingen rolle hvor i verden jeg er!