onsdag 19. november 2008

En liten perle fra Statsarkivet i Trondheim

En av de tingene jeg så på mens jeg var på arkivet, var borgere rundt 1840, i en boks som inneholdt vedlegg til borgersøknader så fant jeg denne.


Hvert Menneske være Øvrigheden underdaning som haver over ham at byde. Thi der er ingen Øvrighed uden af Gud, men hvo der er Øvrighed han er dertil beskiket af Gud. Hvo som aldsaa modsætter sig Dem, han imodsætter sig Guds Befaling.

Bakklandet den 6 Februar 1843, ærbødigst O.E. Olsen

Det var mange som kom til Trondheim for å prøve å slå seg ned som håndtverker eller handelsmann. Ikke alle hadde slektsnavn å slå i bordet med, men kom kun med sine to tomme hender, en drøm og håp om et bedre liv. De som avgjorde søknaden om borgerskap hadde makt til å oppfylle eller knuse drømmer. Jeg vet ikke hvordan det gikk med O.E. Olsen, men falt litt for hans kanskje litt naive forsøk på å smiske litt med "Øvrigheten".

Ingen kommentarer: