lørdag 29. november 2008

Slektsforskerstudiet ved Høgskulen i Volda

Studiets første semester går mot slutten. Sju forelesinger er gjennomført, ukentlige chat-sessions i Fronter. Tre obligatoriske innleveringer, samt tre obligatoriske oppgaver på forumet. Alle mine innleveringer er godkjent og det siste som gjenstår nå, er å samle alt i en eksamensmappe før den 12 desember, og så er det bare å vente på dommen. Synes selv at arbeidet har gått greit, og tilbakemeldingene har vært gode og konstruktive.

Innlevering 2 var å finne anene til personen vi startet med. Vi skulle i utgangspunktet finne besteforeldrene hans, men det var vel flere enn jeg som gikk litt "amok" i letingen. Var vel nedpå 2xtipp, altså tidlig 1700 før jeg ga meg.

Den siste innleveringen var å svare på en del spørsmål omkring et skifte fra 1735, hvor kun orginalskiftet var hjelpemiddel. Tyding av den type tekst og språk krever trening, og det er nettopp det sånne oppgaver hjelper til med.

Jeg gleder meg litt til SLG102, altså andre semester på studiet. Lurer på hva de har funnet på, og hva pensum blir. Sikkert resten av Våre Røtter i hvert fall. En uoffisiell sjekk på forumet til studiet viser at mange er veldig positive til å fortsette til våren. Det tyder på at de har truffet bra, og jeg håper mange melder seg på SLG101 til våren slik at dette kan fortsette.

Jeg skal foreta en full evaluering når innleveringsfristen er gått ut, og kanskje at eksamenskarakteren er kommet. :)

Ingen kommentarer: