onsdag 17. desember 2008

Våre Forfedre...

Våre Forfedre er Rana Slektshistorielags medlemsblad, og er i sin 15 årgang. Bladet kommer seks ganger årlig.Det er flere ting som har vært en fast spalte i bladet i lengre tid. Carl-Anders Olsson fortsetter med sin serie "Hemnes Gård og Slekt", hvor han tar for seg Hemnes bygdebok og sammenligner denne med den informasjon som RSHL besitter om folk i Nord- og Sør-Rana. Der tas gård for gård, så det er mye å ta tak i, og det er mye som er publisert opp gjennom årene.

En annen fast spalte i 15 utgaver har vært "Emigrantprotokollene fra Trondheim", som tar for seg spesielt utvandrere fra Moe, Ranen, Hemnes, Nesna, Lurø, Rødø og Saltsal. Nå sist så er det utvandrere i året 1892 som omhandles. Det er også siste år. Laget har også lagt disse ut på sine hjemmesider sammen med andre kilder laget besitter.

Ann Elise Altermark har gått gjennom kirkebøkene for Hemnes og Moe 1741-1748 i spalten "Feil og Fenomener fra kirkebøkene".
At kirkelige handlinger ikke ble innført i journalene slik det skulle og burde, forekom. I særdeleshet gjelder dette dødsfall, men også dåp og andre handlinger. Uregistrert dåp vanskeliggjør selvfølgelig identifiseringen. I noen tilfeller kan man kun finne at moren er innledet, men hvem er da barnet? Det kan selvsagt være dødfødt, men i skifter kan man finne barn som "ikke er født". Hvem har da feil - skiftet eller kirkeboka?
Dette er utgangspunktet for en relativt omfattende gjennomgang av kirkebøkene, og kan være et fint hjelpemiddel og oppslagsverk når man kommer borti de som er omhandlet. Forhåpentligvis skal dette også publiseres på nettsidene til laget etterhvert.

I tråd med årets tema for Slektsforskerdagen, har også Våre Forfedre utfyllende stoff om emigranter, og spesielt omhandlet folk fra eget distrikt. Det er også referat fra dagen som ble avholdt på Rana bibliotek, samt referater fra lagets møter.

Med tanke på at dette er et relativt lite lag, bladet har et opplag på 210, så klarer de å produsere veldig mye bra informasjon. Bladet og medlemskap i RSHL anbefales for de som har slekt i området.

1 kommentar:

Carl-Anders Olsson sa...

Takk for god omtale. Jeg har registrert at du er medlem hos oss. Du er som alle andre hjertelig velkommen som skribent om ting og personer fra vårt område.