tirsdag 27. januar 2009

Bytte av arkivtid

I august i fjor lanserte jeg en ide på DIS-Norge sitt Slektsforum om bytte av arkivtid. Bakgrunnen er at de færreste har anledning til å besøke alle arkivholderne som en har behov for å besøke. De som er så heldige å bo i nærheten av et arkiv, har gjerne behov for å få ting gjort på andre arkiv. Og her kommer ideen min inn.

Hva om to personer "bytter" arkivtid. En leter på Statsarkivet i Bergen for en som trenger oppslag på Riksarkivet. En sitter på Hamar, og trenger noe fra Kongsberg etc. Den vanlige måten er jo å sende en mail til arkivene for å høre om de kan sjekke det for deg, men pga tidspress så kan de ikke gjøre større oppgaver. De henviser gjerne til profesjonelle slektsforskere i sitt område.

Min løsning har følgende åpenbare fordeler:
- En får utført en definert oppgave. Det kan være oppslag, fotografering av skiftekort eller militærruller. Jeg har selv fotografert av sorenskriver og lensmannsarkiv, og skal til med fogderegnskapet for Lofoten på Riksarkivet i løpet av våren.
- En sparer arkivholderne for arbeid som frigjør deres tid til andre ting.
- En kommer i kontakt med andre slektsforskere og bygger opp et sosialt nettverk som alltid er en gedigen fordel.
- Når en besøker et arkiv for første gang, vil man nødvendigvis bruke en del tid for å orientere seg hva som finnes, og hvor tilgjengelig materialet er. Denne tiden "spiser" av tiden man kunne brukt til effektiv jobbing, noe en som er kjent ved arkivet vil ha gjort.

Det ligger i dette at arbeidsoppgavene begrenses i størrelse og tidsforbruk. Meningen er at man skal kunne gjøre dette innimellom eget arbeid på arkivstedet. Det er jo selvsagt klart at andre ting kan avtales,

Jeg har som prinsipp at om jeg ikke har sett kilden, så kan jeg ikke påberope meg å bruke den. Derfor vil en avfotografering av f.eks et skifte eller en militærrull være tilstrekkelig for meg. De fleste arkiver har register for skifter, enten i form av protokoller eller kort. Dette gjør at oppslag i skifter ikke nødvendigvis er så arbeidskrevende da man først kan slå opp i registeret for så å gå rett på riktig side i rett protokoll.

Jeg har jo noe behov for arbeid på Statsarkivene i Tromsø og Trondheim. Jeg har Statsarkivene på Hamar, Kongsberg og i Oslo, samt Riksarkivet i nærheten. Så om frekventerer Statsarkivene med T først i navnet og trenger noe fra de arkivene jeg bor i nærheten av, så bare si ifra i en kommentar, email eller melding på Slektsforum.

Ingen kommentarer: