onsdag 7. januar 2009

Strinda Historielags publikasjon "Strinda den gang da"

Som resultat av en innmelding i Strinda Historielag og en påfølgende bestilling av deres publikasjoner, så fikk jeg i dag i posten Årbok for Strinda Historielag i utgavene 2001 til 2008.

Historielaget konsentrerer seg i hovedsak om de østlige delene av Strinda, og bøkene er brennfulle med lokalhistorie, gårdshistorie, bedriftshistorie og folks minner fra gamle Strinda.

Jeg gleder meg veldig til å få sette meg ned å lese de alle fra perm til perm. En tjuvtitt har jeg også denne gangen kostet på meg, og artikkelen fra 2002 om Strindheimsområdets utvikling frister veldig å kaste seg over. Jeg gikk i sin tid på Strindheim skole, og bodde i Kong Øysteinsvei... Artikkelen er skrevet av min gamle rektor ved skolen.

Ingen kommentarer: