onsdag 10. september 2008

"Ny" grav funnet


Jeg har i et par måneder vært klar over at det på Domkirkegården i Trondheim var gravlagt en Mikal Lund, men på Gravminner, DIS-Norges stolthet, så står bare navnet Mikal Lund, og ingenting mer. Siden jeg de siste 13 årene har bodd i Oslo, så fikk jeg i dag en kompis til å dra ned på kirkegården for å finne graven og fotografere den for meg.

Der står det: Overkonstabel Mikal Lund, 23 April 1823, 24 April 1891 og så noe under som vi ikke fikk til å lese. Dette bekrefter alle opplysningene jeg hadde om han.

Jo mer man graver, jo mer finner man. Jeg lærte i dag at Ecclesia er det verktøy mange av de store kommunene i Norge bruker for administrasjon av kirkegårder. På søkesiden for Trondheim fant jeg Mikal Lund med følgende opplysninger:

Navn Født Død Gravlagt Kirkegård Gravnr
Mikal Lund 03.04.1823 24.04.1891 24.04.1891 Domkirkegården 03.05.00Q.620

Her er fødselsdato feil, og at man døde og ble begravt samme dag er vel heller ikke særlig sannsynlig. Får da være grenser på effektivitet... Mine opplysninger er fra kirkebøkene og han ble født 23 april 1823 og gravlagt 1 mai 1891. Så i kveld går det en mail til Ecclesia, og en til Gravminner i Norge med korrigeringer og linker til bildet og kirkebøker.

I morgen er det å kontakte kirkevergen for å høre hva man får lov til å gjøre. Gravminnene på Domkirkegården i Trondheim er fredet, og for å illustrere alvorligheten i det, så fikk ikke kirkevergen lov til å reise og rydde opp i gravstøtter som var veltet under et hærverk på kirkegården i 2003, før Riksantikvaren hadde vært der og sett på det.

Men jeg har et berettiget håp om at vi skal få fjernet mosen, og kanskje fått noen med de nødvendige godkjente kvalifikasjoner til å få skriften på gravminnet lesbart igjen. I hvertfall skal jeg, etter tips fra ekspert-gravminneregistratoren Anne-Lise få noen til å ta med matpapir og fettstift for å få sett hva som står helt nederst. Men jeg gjør ingenting før jeg har hørt med kirkevergen hva jeg får lov til.

Det som er litt rart med dette graven, er at ingen i familien visste om det. Noen hadde hørt at noen var gravlagt der, men resten av familien der ligger i en familiegrav på Tilfredshet kirkegård på Øya. Siden gravene rundt Domkirken er fredet, så er det ingen festeavgift, og således har ingen stått som kontaktperson for graven. Dette blir det nå en endring på, og graven vil inngå i familiens runde ved høytider. Nå som vi også regnes blant fiffen som er gravlagt ved Domkirkegården. ;)

1 kommentar:

John Eggen sa...

Hei jeg har blitt utfordret til å finne opplysninger vedr. en heller anonym og ensom gravstein på det sørøstlige hjørne på domkirkegården i Trondheim. På steinen står det overkonstabel Mikal Lund. Når jeg søker på nettet, dukker stadig dine bloggsider opp, og så vidt jeg forstår er du hans barnebarn. Jeg synes det er litt vanskelig å nøste sammen noe rundt Mikal, og mitt spørsmålet er da om du kan dele noe rundt ham og hans familie. Jeg finner bl.a. Michael Martinus Lund, også han overkonstabel. Er det samme person?
Med hilsen
John Eggen
DIS 34311