onsdag 10. september 2008

"Nyanskaffelse" - Microfische leser

Elisabeth på Slektsforum skal flytte i desember, og benytter tiden frem til da til å rydde litt. Hun hadde to microfische lesere, og ville gi bort den ene. For å gjøre en kort historie kort (for en gangs skyld, ærede leser ;) ), etter en email, en telefon, en kjøretur til Ski, enda en telefon til for å spørre om veien, så kom jeg frem, hentet leseren, hadde en lang prat på trappa før jeg satte snuten hjemover. Leseren er midlertidig i satt kottet i påvente av innredning av Slektsforskerens Rom her i heimen. Tusen takk, her også Elisabeth.

Ingen kommentarer: